SkinMo Skincare, gevestigd aan Weurden 39, Winterswijk, en Lochemseweg 2b, Borculo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

skinmo.nl
Weurden 39 / Lochemsweg 2b
Winterswijk / Borculo
06 3078 1695 / 06 4025 5276

Persoonsgegevens die wij verwerken

SkinMo Skincare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
 • Informatie betreffende ziektekostenverzekering
 • Huidtype en conditie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SkinMo Skincare verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Levensstijl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@skinmo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SkinMo Skincare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Voor het afstemmen van de behandeling op uw huidtype/conditie
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming

SkinMo Skincare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SkinMo Skincare) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SkinMo Skincare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 • Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Gegevens over gezondheid: tot 2 jaar na uw laatste behandeling
 • Huidtype: tot 2 jaar na uw laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden

SkinMo Skincare verkoopt uw gegevens niet door. SkinMo Skincare verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SkinMo Skincare gebruikt de volgende cookies: functionele cookies, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SkinMo Skincare gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor uitgebreidere informatie van alle (third party) Cookies die door SkinMo Skincare worden geplaatst en uitgelezen, klik hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SkinMo Skincare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@skinmo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SkinMo Skincare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SkinMo Skincare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: administratie@skinmo.nl

Klacht m.b.t. behandeling

SkinMo Skincare is aangesloten bij de brancheorganisatie de Huidprofessional, daarmee ook bij de geschillencommissie. Indien u een klacht heeft laat het dan altijd z.s.m. weten aan SkinMo Skincare, neemt u contact op via: administratie@skinmo.nl

Afmelden

Indien u niet 48u van te voren een gereserveerde behandeling (schriftelijk; per email) afzegt, wordt 50% in rekening gebracht. Bij een 2e of volgende keer wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.